U digitalnom svetu, biti lider znači koristiti najbolja softverska rešenja za prodaju i marketing.

Mobilni CRM za rad terenskih agenata

Mobilni CRM za rad terenskih agenata

Automatizujte upravljanje i rad terenskih agenata korišćenjem softvera preko mobilnih uređaja (tablet, mobilni telefon) ili desk/laptop računara.
Korišćenjem našeg softvera sa bilo koje geo lokacije poboljšaćete produktivnost i profitabilnost prodaje upravljanjem komercijalnih aktivnosti, merčendajzingom, promocijom, kao i praćenjem konkurencije u svakom prodajnom objektu."

eCommerce platforme

Internet prodajna platforma

Mi projektujemo i implementiramo savremena B2B i B2C eCommerce rešenja sa naprednim funkcijama i alatima internet prodajne plaftorme Magento, globalnog lidera sa 50 milijardi dolara online kupovina

Web Development & Design

Kreiranje Web stranica i portala

U svetu instant proizvoda, onaj ko se bavi ozbiljnim poslom, na dugi rok ne može sebi priuštiti kratkoročna i jeftina rešenja.
Projektujte i upravljajte sopstvenim web sadržajem (Content Managament System) preko najsavremenije CMS platforme koju smo razvili i implementirali za stabilne i mobilne korisnike.

Internet marketing i SEO

Art of modern communication

Internet je postao medij koji koristi svaki drugi potrošač na svetu. Nekad samo prozor u svet, danas internet je postao svet. Kao primarni medij koji dominira 21 vekom, internet omogućava da dosegnete do svakog potencijalnog potrošača i da od njega napravite ne samo jednokratnog konzumenta, već “pratioca i prijatelja” na dugi rok.

Mobilni CRM za rad terenskih agenata

"Automatizujte upravljanje i rad terenskih agenata korišćenjem softvera preko mobilnih uređaja (tablet, mobilni telefon) ili desk/laptop računara.

Korišćenjem našeg softvera sa bilo koje geo lokacije poboljšaćete produktivnost i profitabilnost prodaje upravljanjem komercijalnih aktivnosti, merčendajzingom, promocijom, kao i praćenjem konkurencije u svakom prodajnom objektu."

Korisnici

Softver je namenjen svim poslovnim subjektima i delatnostima, bez obzira na veličinu, organizaciju i informaciono radno okruženje.

Organizacija koja koristi ovaj softver može u realnom vremenu vršiti planiranje, kontrolu i komunikaciju sa terenskim radnicima koji su angažovani na poslovima merčandajzinga, komercijale, promocije i praćenja konkurencije.

User friendly

Upravljanje aktivnostima sa terena u realnom vremenu vrši se preko back-office konzole koju koristi menadžer, dok terenski radnici koriste mobilnu aplikaciju preko koje pristupaju softveru i prikupljaju podatke sa terena i odmah ih prosledjuju (izveštaji, porudžbenice, slike).

Softveru se može pristupiti sa bilo koje geo lokacije u zemlji i inostranstvu korišćenjem desk top računara ili mobilnog uređaja (tableta ili telefona ).

Softver po potrebi klijenta

U zavisnosti od veličine i kompleksnosti organizacije, nudimo:

 • Aplikaciju: rešenje namenjeno srednjim i velikim kompanijama sa većim brojem radnika na terenu, a koje imaju ERP integrisani informacioni sistem;
 • Platformu: Cloud rešenje namenjeno malim kompanijama sa manjim brojem terenskih radnika, koja koriste samo softver za robno i finansijsko poslovanje;

Moduli

U zavisnosti od svojih potreba, klijenti mogu koristite sve ili pojedinačne module u ponudi:

 • Modul merčandajzing
 • Modul promomocija
 • Modul konkurencija
 • Modul komercijala

Niski troškovi

Za razliku od tradicionalnih rešenja koju zahtevaju dodatna kapitalna investiranja u kupovini licenci, hardver i održavanje, ovaj softver se koristi kao usluga (Software as a service). Korisnici plaćaju samo korišćenje softvera preko web browser-a, po principu pretplate. Na taj način korisnik maksimalno smanjuje troškove hardvera, održavanja i podrške koji padaju na naš teret.

Održavanje i podrška

 • 24 podrška klijentu
 • Održavanje sadržaja i backup-a
 • Održavanje baze podataka
 • Održavanje aplikacija

eCommerce platforme

Internet prodajna platforma

“Mi projektujemo i implementiramo savremena B2B i B2C eCommerce rešenja sa naprednim funkcijama i alatima internet prodajne plaftorme Magento, globalnog lidera sa 50 milijardi dolara online kupovina”

Dokazano najbolja platforma

Magento internet prodajna platforma dokazano daje najbolje rezulate u radnom okruženju najvećih internet prodavaca i predstavlja tržišnog lidera u 2015. sa sledećim nagradama:

Prvi među 500 najvećih internet mloprodavaca u Evropi

Najveći broj klijenata među 1000 najvećih internet maloprodavaca globalno

Najbolja eCommerce B2B platforma 300 najvećih

Globalna prisutnost

Internet prodajnu platformu koriste najveće svetske kompanije: Samsung, Nike, Ford, Fox, Lenovo, Olympus, Fred Perry, Bvlgari, Nestle, Pepe Jeans, MensHealth…

Informaciono okruženje, kastomizacija i sinhronizacija

Naša prodajna platforma naprednim funkcijama ne samo što daje kupcu jedinstveno iskustvo u pregledu, naručivanju, kupovini i isporuci, već i samom prodavcu omogućava kontrolu i upravljanje celokupnim procesom prodaje, počevši od katalog prodaje, upravljanja narudžbama-isporukom, plaćanjem, marketingom i promocijom, kao i alatima za SEO optimizaciju.

Naša platforma integriše u sebi alate za upravljanje kupcima (CRM) i ERP alate za upravljanje celokupnim poslovnim procesom koje u sebi integriše nabavku, prodaju, marketing i isporuku.

Funkcije i kontrola procesa prodaje

Naša internet prodajna platforma pruža vodeće online komercijalne i marketing alate u integraciji sa postojećim informacionim sistemom klijenta, bilo da je u pitanju integrisani poslovni informacioni sistem (ERP) ili osnovni informacioni sistem sa robnom i finansijskom evidencijom.

Mi vršimo projektovanje strukture platforme i funkcije-alata za svakog klijenta posebno (personal customization) u skladu sa njegovim potrebama.
Naša platforma je kontinuirano sinhronizovana sa informacionim sistemom klijenta, čime se automatski vrši kontrola zaliha, cena i isporuke.
Svaki naš korisnik može koristiti napredne funkcije analiza i izveštaja, kojim može upravljati ključnim indikatorima poslovanja (KPI) kao što je statistiku kupovine i pregleda, povraćaj-a i druge indikatore poslovnog procesa.

Kontaktirajte nas

Kreiranje Web stranica i portala

"U svetu instant proizvoda, onaj ko se bavi ozbiljnim poslom, na dugi rok ne može sebi priuštiti kratkoročna i jeftina rešenja.

Projektujte i upravljajte sopstvenim web sadržajem (Content Managament System) preko najsavremenije CMS platforme koju smo razvili i implementirali za stabilne i mobilne korisnike."

Šta nas čini najboljim korporativnim rešenjem za razliku od open source CMS-a rešenja:

 • Sigurnost i stabilnost
 • Brzina
 • Potpuna prilagodljivost funkcija u skladu sa potrebama klijenta
 • Mogućnost izrade i aplikacije dodatnih specifičnih alata i aplikacija u skladu sa potrebama klijenta
 • SEO friendly
 • Integracija platforme sa radnim okruženjem klijenta i informacionim sistemom

Naša platforma omogućava korisnicima jednostavno korišćenje, upravljanje sadržajem uključujući i menjanja formata sa širokim spektrom funkcija, od kojih izdvajamo

 • Kreiranje i upravljanje kategorijama i tagovima
 • Kreiranje i upravljanje strukturnim blokovima
 • Pretraga vesti i ključnih reči
 • Editor za uredjivanje teksta
 • Editor slika
 • Kalendar, forum, newseletter
 • Grafikoni, video formati
 • Modularnost
 • Višejezičnost

Održavanje i podrška

 • 24 podrška klijentu
 • Održavanje sadržaja i backup-a
 • Održavanje baze podataka
 • Održavanje aplikacija

Internet marketing i SEO optimizacija

Art of modern communication

"Internet je postao medij koji koristi svaki drugi potrošač na svetu. Nekad samo prozor u svet, danas internet je postao svet. Kao primarni medij koji dominira 21 vekom, internet omogućava da dosegnete do svakog potencijalnog potrošača i da od njega napravite ne samo jednokratnog konzumenta, već “pratioca i prijatelja” na dugi rok."

Zašto internet marketing

Tradicionalno reklamirenje može biti deo kampanje, ali nedostatak novca i kratkoročni efekti reklama su dva ključna ograničenja za prodaju.
Moderna potrošnja nije zasnovana samo na reklamiranju, potrošač svoj stav gradi u komunikaciji sa drugim tržišnim učesnicima, primarno sa drugim potrošačima. Time potrošač više nije samo objekat, već postaje primarni subjekt u marketingu i PR-u, gde je internet primarni kanal komunikacije.

Naša snaga

Naša ključna snaga leži u sposobnosti da kreiramo kampanju koja nije zasnovana na snazi novca klijenta, niti ima jednokratne ciljeve. Ona počiva na našem kapacitetu da samostalno kreiramo i distribuiramo sadržaj-informaciju koja će potrošaču privući i zadržati pažnju na duži rok.

Strategija

Kod nas sve počinje od Strategije, koja mora da ispuni prvi uslov “Strategija zasnovana na sadržaju, a ne na alatima”. Naš zadatak je kreirati vrednost i stav kupca koji će izgraditi pozitivan odnos prema klijentu i njegovim proizvodima , naravno sa ciljem da ga kupuje.

Analiza

Strategija je zasnovana na prethodnoj analizi tržišta i pozicioniranosti koju sprovodimo (klijenta, brend-a, proizvoda, kampanje, ključnih pojmova, potrošača..)

Marketing plan

Uspešna strategija podrazumeva sposobnost da sadržaj ažuriraš, publikuješ i razmenjuješ sa ciljnom grupom, što se postiže optimimalnim korišćenjem različitih alata u skladu sa marketing planom, čiji je sastavni deo budžet, indikatori uspešnosti i merenje istih.

Najbitniji alati koje koristimo u svom radu su:

 • Ažuriranje sadržaja (izveštaji, istraživanja, objave, prezentacije...)
 • Marketing socijalnih mreža (Social Media Marketing)-Facebook, Instagram, Twiter, bloging...
 • Plaćeno oglašavanje po kliku (PayPerClick) na Google Adwords, Facebook Ads..
 • Mobilni i sms marketing
 • Aplikacije

SEO optimizacija

Početak uspeha internet prezentacije i web kampanje vezan je za rangiranje internet prezentacije. Pozicija vaše prezentacije na Google pretraživaču zavisi od mnogo faktora i zahteva konstatan rad na poboljšanju off i onsite optimizacije, kao i upravljanje kvalitetnim sadržajem kao osnove svake dugoročne internet kampanje.

O nama

Mi smo grupa multidisciplinarnih specijalista sa višegodišnjim iskustvom u kreiranju i razvoju poslovnih i softverskih rešenja koja se uspešno primenjuju u prodaji, internet poslovanju i marketingu. Projektovanje rešenja i kampanje polazi od strategije sadržaja i vrednosti koji kreiramo za klijenta i njegovog kupca.

Pristalice smo individualnog dizajna i jedinstvene arhitekture koja klijentu daje prilogodjeno rešenje u skladu sa njegovim potrebama i može se integrisati u njegovu postojeću organizaciju i radno okruženje. Naša rešenja su po pravilu optimizirana za vrhunske perfomanse na svim pretraživačima i rade na svim uredjajima i platformama.

Naše iskustvo

 • Iskustvo u razvoju eCommerce poslovnih rešenja na Magento platformi, kako B2C, tako i B2B online prodavnica (eCommerce konsalting i podrška, kreativan dizajn i UX, prilagodljivi moduli, instalacija i integracija ERP-CRM, prelazak na Magento 2.0)
 • PHP 5 i MySQL programiranje
 • HTML, CSS, JavaScript i CVS/SVN
 • Iskustvo u radu sa Zend Frameworkom
 • Postavka online marketing kampanja i praćenje uspešnosti
 • Identifikovanje trendova i uvida u ponašanje ciljnih grupa i optimizovanje troškova i uspešnosti na osnovu prikupljenih informacija

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 10ž/443, Beograd

011/409 37 43

office@eko-digital.com